Konkurs dla dzieci i młodzieży

W bibliotekach biorących udział w projekcie zostanie przeprowadzony konkurs dla dzieci i młodzieży pn. „Baśnie i legendy polskie w komiksie”. Termin ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu każda biblioteka ustali indywidualnie. Po weryfikacji prac konkursowych na poziomie biblioteki, z każdej placówki należy wybrać maksymalnie pięć najlepszych prac konkursowych i przesłać do ZG SBP w sposób określony w ramowym regulaminie konkursu.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w portalu SBP a najciekawsze prace zostaną zamieszczone podstronie dedykowanej projektowi pod adresem www.basniewkomiksie.sbp.pl