Kursy e-learningowe

Bezpłatne kursy e-learningowe zostaną przeprowadzone na platformie e-learningowej SBP przez bibliotekarza Bożenę Boryczkę, specjalistę z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Każdy z kursów obejmuje 20 godzin dydaktycznych i trwa trzy tygodnie. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy http://elearning.sbp.pl, materiałów szkoleniowych i treści zadań.

Zaświadczenia o ukończeniu kursów zostaną przesłane uczestnikom przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.