Warsztaty dla dzieci i młodzieży

W ramach II etapu Projektu, bibliotekarze przeprowadzą w macierzystych bibliotekach warsztaty dla dzieci i młodzieży, podczas których ich uczestnicy zapoznają się z treścią wybranej baśni lub legendy i na jej podstawie utworzą samodzielnie komiks w aplikacji internetowej ToonDoo.

Każda biblioteka indywidualnie określi wiek uczestników warsztatów oraz czas ich trwania. Efektem przeprowadzenia zajęć warsztatowych będzie nabycie przez uczestników umiejętności posługiwania się aplikacją internetową ToonDoo i utworzenie komiksów na bazie przeczytanego tekstu.