Konkurs SBP dla Dzieci i Młodzieży – “Baśnie i legendy polskie w komiksie” – rozstrzygnięty!

Rozstrzygnięty został konkurs dla dzieci i młodzieży na najciekawszy komiks wykonany w aplikacji internetowej ToonDoo, którą poznali bibliotekarze uczestniczący w kursie e-learningowym organizowanym przez SBP w ramach projektu „Baśnie i legendy polskie w komiksie”*. Po zakończeniu kursu bibliotekarze, wykorzystując nabyte umiejętności,  przeprowadzili w swoich bibliotekach zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz konkursy na najciekawszy komiks inspirowany wybranymi baśniami i legendami.  Najlepsze prace zostały zgłoszone do konkursu ogólnopolskiego, organizowanego przez SBP. Na konkurs wpłynęło łącznie 40 prac. Jury konkursu postanowiło przyznać nagrody w dwóch kategoriach: dzieci z klas I-VI oraz młodzież. Laureatami konkursu ogólnopolskiego zostali:

W kategorii Dzieci:

  1. Antonina Szymczak, tytuł komiksu:  „Wars i Sawa”, zgłaszający: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Piasecznie,
  2. Maciej Rączkowski, tytuł komiksu: „Legenda o skale miłosnej”, zgłaszający: Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach, filia w Rzerzęczycach,
  3. Julian Bednarski, tytuł komiksu: „Legenda o strzale”, zgłaszający: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu, filia w Strzelinie.
Fragment zwycięskiego komiksu Antoniny Szymczak pt. “Wars i Sawa”

Wyróżnienia:

  • Julia Wiechetek, tytuł konkursu: „Jak powstała Wisła”, zgłaszający: Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie-Zdroju
  • Olga Ziarek, tytuł komiksu: „Król kruków”, zgłaszający: Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli

W kategorii Młodzież:

  1. Kalina Kawalec, tytuł komiksu: „Wiano królowej Kingi”, zgłaszający: Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu, filia w Tomaszowie Lubelskim
  2. Martyna Kowalska, tytuł komiksu: „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”, zgłaszający: Zespół Szkół nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie
  3. Natalia Kucharska, tytuł komiksu: „Madejowe łoże”, zgłaszający: Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu, filia w Tomaszowie Lubelskim
Fragment zwycięskiego komiksu Kaliny Kawalec “Wiano królowej Kingi”

Wyróżnienia:

Wszystkim laureatom oraz bibliotekom, które nadesłały prace serdecznie gratulujemy.

Laureaci  miejsc 1-3 w każdej z kategorii oraz ich biblioteki otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe – komiksy ufundowane przez Wydawnictwo Egmont. Osoby wyróżnione otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

Nagrodzone i wyróżnione prace są opublikowane na stronie dedykowanej projektowi pod adresem: www.basniewkomiksie.sbp.pl


*Projekt “Baśnie i legendy polskie w komiksie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


Zdjęcie tytułowe pochodzi z komiksu Antoniny Szymczak pt. “Wars i Sawa”